RSS Feed

1.4 การจำหน่าย

น้ำตาลสดและน้ำตาลปึกของบ้านเกยไชย จะมีรสหวาน หอม อร่อย เพราะทำจากน้ำตาลสดแท้ ๆ ไม่มีการปลอมปน ชาวบ้านจะนำน้ำตาลสด และน้ำตาลปึก ออกวางจำหน่ายบริเวณช้างทางถนนสายชุมแสง – ปากน้ำโพ ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่ 30 ถึงกิโลเมตรที่ 35 โดยปลูกเป็นร้านค้าริมทางเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมา หรือไม่ก็พ่อค้าจากถิ่นอื่นรับซื้อถึงที่

นับได้ว่าการทำน้ำตาลสดและน้ำตาลปึก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่น่าอนุรักษ์ส่ง เสริมให้ยั่งยืนตลอดไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: